آدرس دفتر انجمن : استان فارس  – شهر جهرم – بلوار شهید بهشتی – جنب کوچه ۲۶ – دفتر انجمن بچه های شهرباربد

 

جهت ارتباط با انجمن بچه های شهر باربد می تواند از طریق راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید

۰۹۲۲۳۹۳۴۹۷۹
۰۹۳۸۹۸۶۸۹۳۱
۰۹۳۶۴۵۳۰۵۱۴