HTML Styles

Image aligned left & right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.rum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ادامه مطلب …

آثار تاریخی جهرم

آثار قبل از اسلام :

قلعه گبری تنها آثار این شهر مربوط به قبل از اسلام است که روی دامنه شمالی کوه البرز و بر تپه های شمال غربی شهر مشهور به کوه شهدا قرار دارد. این قلعه ماننده قلعه الموت است.

در هر نقطه ای که قلعه گبری وجود دارد چند چاه وجود دارد که مشهور به چاه گبری است از این قلعه ها چندان آثاری نمانده و فقط سنگ چین شالوده ان ها کمی دیده می شود. و از چاهها جز گودالی کوچک باقی نمانده و فقط چاه گبری نزدیک سنگ شکن که ظاهرا بعدها تعمیر شده است،چند متر عمق دارد که در داخل ان بسیار گشاد بوده و دارای دیوارهای صخره ای است.

آثار بعد از اسلام :

قلعه تبر

قلعه تبر یا قلعه خورشید از محدوده شهر بیرون است ولی فاصله چندانی از شهر ندارد و روی تاریخ شهر اثرات عمیقی داشته است. لسترنج درباره این قلعه چنین می نویسد: قلعه عظیمی است که تا شهر پنج فرسخ فاصله دارد و ان را قلعه خورشید می گویند و معروف می باشد این قلعه را خواجه الملک وزیر مشهور سلجوقیان تجدید و تعمیر کرد و بانی اصلی ان خورشید حاکم جهرم در زمان خلفای اموی بود .

مسجد جامع

در محله سنان مسجد جامع جهرم وجود دارد که از لحاظ قدمت قابل ملاحظه می باشد. سبک بنای آن دارای اختصاصاتی است که ان را از مساجد سایر نقاط کشور متمایز ساخته است بدین معنی که کلیه طاقهای اطراف ان شبیه میدان امام اصفهان دو طبقه بوده و طبقه فوقانی تشکیل غرفه هائی داده است بنای این مسجد کلا از سنگ و گج بوده است.احتمال داده می شود که از بنای اواسط دوره صفویه باشد .