نوشته‌ها

اماکن تاریخی

غار سنگ اشکن:
مردان کهن مجمعی راتشکیل دادند و با فکر و اندیشهای خود منجر به ساختن بزرگترین غار دست سازجهان شدند این غار در جنوب شرقی جهرم روی تپه ای آهکی قرار گرفته است مردم سخت کوش زمان توانستند با بریدن سنگ، غاری تاریخی برای شهرشان به جا بگذارند و مقدار پولی از فروش سنگها برای مخارج زندگی خویش را بدست آورند.

آن ها با اره های بزرگ و دندانه دار دو طرفه ، سنگ ها را می بریدند از سنگها برای ساخت خانه، دیوارهای خانه ، سنگ قبر و … استفاده می کردند . این غار از ستون بسیار دقیق و مهندسی محفوظ مانده است روبروی این غار غار کوچکی ساخته شده است که یکی از این سنگ تراشان که هنوز زنده است می گوید: این غار دیگر بسیار طولانی بوده و کار کردن در در آن بسیار مشکل بوده و سنگتراشان تصمیم گرفتند که روبروی آن سنگ را برداشت کنند اما دیگر به علت کم شدن سنگتراشان این کار ناتمام باقی ماند.

و سخن آخر این است که میراث فرهنگی شهر، استان و کشور فکری کنند زیرا به این غار توجهی نمی شود و حتی بعضی از همشهریان نیز مکان این غار را نمی دانند.

قلعه گبری:

قلعه گبری محل سکونت زرتشتی ها بوده که در جهرم زندگی می کردند در حمله اعراب چیزی از این قلعه تاریخی به جا نگذاشتند این قلعه بر روی کوهی باصفا و سرسبز در فاصله کوتاه از از غار سنگشکنان واقع شده است این قلعه جوری واقع شده که کل شهر را در بر دارد این قلعه جوری بوده است که هیچکس نمی توانسته از این قلعه بالا برود زیرا این کوه مانند دیوار های بلند است .

باربَد جهرمی

باربَد موسیقی دان و اختراع کننده نت بوده است. او در دربار خسرو پرویز بوده است.او در سال ۵۹۰ میلادی متولد شده ودر سال۶۲۷ میلادی در سن۳۷ سالگی بدرود حیات گفته است. باربد دارای ۳۶۰ اهنگ بوده و هر روز یکی از اهنگ ها را برای خسرو پرویز می نواخته است.
از شاهنامه فردوسی می توان پی برد که باربَد جهرمی است. بر اساس انچه فردوسی سروده است بین باربَد و سرکس که یکی دیگر از مطربان خسرو پرویز بوده رقابت و دشمنی وجود داشته است.

بنابر انچه در شاهنامه امده وقتی خسرو پرویز به زندان فرزندش شیرویه می افتد باربَد از جهرم به طیسفون امده و خود را به زندان شاه می رساند.

کنون شیون باربَد گوش کن جهان را سراسر فراموش کن

ز جهرم بیامد سوی طیسفون پراز اب مژگان دل پر ز خون

پس از مرگ خسرو پرویز باربَد سوگند می خورد که دیگر چنگ نزند لذا انگشتان خود را قطع می کند وچنگ را به اتش می اندازد.

ببرید هر چار انگشت خویش بریده همی داشت در دست خویش

چو در خانه شد اتشی بر فروخت همه الت خویش یکسر بسوخت

نواحی شش گانه جهرم

نواحی شش گانه جهرم عبارت اند از:

ناحیه شماره (۱)

این ناحیه در میانه جهرم قرار دارد وشامل دو محله جبذر و

کلوان می گردد البته بخش کوچکی از محله سنان و صحرا هم در بر گرفته است .

ناحیه شماره (۲)

این ناحیه در شرق شهر جهرم واقع شده است وقسمتی از

محلات کوشکک، دهنو و علی پهلوان را در بر گرفته و همچنین محله مصلی کاملاًدران قرار دارد.

ناحیه شماره (۳)

این ناحیه در جنوب شرقی جهرم وقسمتی از محلات کوشکک و علی پهلوان و ده نو در بر گرفته است.

ناحیه شماده (۴)

این ناحیه در جنوب غربی شهر واقع شده وبخش کوچکی از محلات صحرا و حسن اباد در بر گرفته است.

ناحیه شماره (۵)

این ناحیه در مرکز قدیمی شهر قراردارد. وقسمتی از محلات سنان،صحرا، گازران، حسن اباد و دشتاب قرار دارد.

ناحیه شماره (۶)

این ناحیه در غرب شهر قرار گرفته است و محله اسفریز به طور کامل و قسمتی از محله دشتاب را در بر گرفته است .